ההצגות שלנו

הצגות לילדים

חבר וחצי

האם יש לי חבר אמיתי?

הנסיך המפונק

הוא פשוט לא מאושר!

המלך והעני

מבוסס כל סיפור אמיתי

המלך שלמה

המחזה מבוסס על מאמרי חז"ל

הקבצנים

האם יש לי חבר אמיתי?

אבן עזרא

מבוסס כל סיפור אמיתי

הצגות לכל המשפחה

חבר וחצי

האם יש לי חבר אמיתי?

הנסיך המפונק

הוא פשוט לא מאושר!

המלך והעני

מבוסס כל סיפור אמיתי

הצגות לנשים

המלך שלמה

המחזה מבוסס על מאמרי חז"ל

הקבצנים

המחזה מבוסס על מאמרי חז"ל

אבן עזרא

מבוסס כל סיפור אמיתי